โครงการ Honda Dream Road ถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 3

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 บริษัทยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล ได้จัดกิจกรรม Honda Dream Road ถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์การขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้มากมายหลายท่าน ในเรื่องต่างๆ และยังสนุกสนานกับกิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัลมากมายอีกด้วย