บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า จำกัด ได้ไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 พวกเราพนักงานบริษัทยูไนเต็ดฮอนด้าร่วมกันทำความดี เพื่อช่วยเหลือสังคม