บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล  จำกัด  ร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน สภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตลิ่งชัน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดรัชฎาธิษฐานวรวิหาร เขตตลิ่งชัน เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทยให้คงไว้ตลอดไป