ACCORD

ราคา
Honda Accord

2.0 E 1,385,000 บาท

2.0 EL 1,445,000 บาท

2.4 EL 1,635,000 บาท

"ทุกความสำเร็จคือความท้าทาย"
พร้อม...ให้คุณสัมผัสความสมบูรณ์แบบแห่งการขับเคลื่อน
กับ ฮอนด้า แอคคอร์ด รุ่นนำเข้าจากประเทศญี่ปุน (จำนวนจำกัด)